010-202 21 00

Produktbeskrivning


Sprutor med fast kanyl har minimal restvolym mellan kanyl och spruta, vilket ger följande fördelar:


• Mindre risk för att luftbubblor bildas.


• Ingen risk att kanylen lossnar från sprutan.


• Högre säkerhet vid administration.

Artikelnummer Antal/fp
130432 0,40 x 10mm 100
130431 0,45 x 13mm 100