010-202 21 00

Adenovirus DIAQUICK Testkassettimmunokromatografisk sidoflödesanalys för kvalitativ detektion av adenovirusantigen i pallprover, tillverkad av Dialab.


Adenovirus är den näst vanligaste orsaken till viral gastro-enterit hos barn (10-15%) och kan också orsaka andningssjukdomar. Beroende på serotyp kan viruset också orsaka diarré, konjunktivit, cystit osv. Minst 47 serotyper av adenovirus har beskrivits, alla delar ett gemensamt hexonantigen. Serotyperna 40 och 41 är de som är associerade med gastroenterit. Huvudsymptomen är diarré som kan variera mellan 9 och 12 dagar i samband med feber och kräkningar.


Adenovirus DIAQUICK-testkassetten är en immunokromatografisk analys av sandwich-typ för kvalitativ detektion av adenovirusantigen i pallprover.


Varje sidokassett innehåller en integrerad kontroll för att bekräfta att testet har körts korrekt.


Utspädd avföring sätts på kassetten och resultatet läses 5-10 minuter senare. En indikatorlinje visas för att indikera närvaron av antigenet. Om viruset inte är närvarande eller lägre än detekteringsgränsen för testet kommer den röda kontrolllinjen att visas i resultatfönstret. Om kontrolllinjen inte visas är testet ogiltigt.


5 testkassetter (individuellt förpackade)
Förvaras vid 2-30 ° C.

Artikelnummer Antal/fp
504030 10
504031 30