010-202 21 00
Artikelnummer: 110420
Antal i förpackning: 20

Produktbeskrivning


InstAlert Mono är ett snabbtest för kvalitativt påvisande av heterofila antikroppar i serum, plasma eller helblod vid infektiös mononukleos.


Innehåll
20 Testkassetter
20 Engångspipetter
Buffert Negativ kontroll (1 mL)
Positiv kontroll (1 mL)
Inlaga


Förvaring
InstAlert Mono kan förvaras i rumstemperatur (2-30°C). Reagens är stabila fram till utgångsdatum som är tryckt på förpackningen.