010-202 21 00
Artikelnummer: 128036
Antal i förpackning: 100

Produktbeskrivning


Vattenlösligt glidmedel förpackade i små påsar.
Irriterar inte hud eller slemhinnor.
Påverkar inte kirurgiska instrument, gummi eller plaster.