010-202 21 00
Artikelnummer: 128038
Antal i förpackning: 1

Produktbeskrivning


Vattenlösligt glidmedel.
Irriterar inte hud eller slemhinnor.
Fungerar tillsammans med urinkatetrar
Påverkar inte kirurgiska instrument, gummi eller plaster.