010-202 21 00
Artikelnummer: 440220
Antal i förpackning: 1

Produktbeskrivning


Alla uppladdningsbara HEINE F.O. 4 NT Laryngoscope Handles kan endast laddas med NT4 bordsladdare. Användning av en adapter krävs för vissa handtag.


Med lämplig adaptersats kan alla BETA4 NT och BETA4 SLIM NT laddningsbara handtag laddas i NT4 bordsladdaren. Detsamma gäller för alla Standard F.O. 4 NT, F.O. 4 SLIM NT och F.O. 4 KORT NT laryngoskop uppladdningsbara handtag.


Två oberoende laddningsbrunnar
Komplett funktionalitet för en eller två handtag åt gången.


Automatisk laddning
Oavsett laddningsläge för det laddningsbara batteriet. Garanterad förlängning av batteriets livslängd.


Kan inte överladdas. Laddaren stängs av automatiskt när batteriet är fulladdat.


Laddningsstatusindikator
Ljuspulser från laddbrunnen för att bekräfta laddningsläget. Kontinuerligt ljus indikerar att laddningsprocessen har slutförts.


REF: X-002.99.494