010-202 21 00
Artikelnummer: 510790
Antal i förpackning: 1

Pari O-Pep är en oscillerande PEP som används för sekretmobilisering. Vid behandling av akuta och kroniska luftvägssjukdomar såsåm CF, bronkiektasier, KOL och astma.