010-202 21 00

Produktbeskrivning


Det 5mm tunna effektiva absorberande skumförbandet. Mepilex Lite är ett tunt och mycket formbart skumförband som absorberar sårsekret och bibehåller en fuktig sårmiljö. Mepilex Lite vidhäftar med Safetac teknologi som är skonsamt vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret och på den omkringliggande huden, vilket minskar smärtan för patienten. Safetac sluter sig kring sårkanterna, vilket hindrar sårsekret från att läcka ut på den omkringliggande huden, och minskar därmed risken för maceration. Mepilex Lite kan klippas till olika storlekar för att passa till olika sårformer och ställen.


Användningsområden
Mepilex Border Lite kan användas på ett stort antal torra till svagt vätskande sår såsom ben- och fotsår, trycksår och traumatiska sår, t.ex. hudflikar och sekundärläkning av sår.


Fördelar med Mepilex Lite
• Minskar smärta och vävnadsskada i samband med förbandsbyte
• Hålls på plats av sig självt vilket gör att båda händerna kan användas för att applicera kompressionsbandage eller fixeringsförband
• Ger hög patientkomfort eftersom det är mycket tunt samt skonsamt och bekvämt för patienten att bära
• Kan användas vid strålbehandling där vanliga energispektrum och absorberade doser utnyttjas
• Passar mycket bra att använda under kompressionsbandage
• Kan klippas till för att passa olika sårformer och sår som är svåra att lägga om
• Ett förband kan användas under flera dagar beroende på sårets tillstånd
• Kan lyftas upp och justeras utan att förlora sin vidhäftningsförmåga
• Liten risk för hudirritation och allergi

Artikelnummer Antal/fp
550370 6 x 8,5cm 5
550371 10 x 10cm 5
550372 15 x 15cm 5
550373 20 x 50cm 4