010-202 21 00
Artikelnummer: 800490
Antal i förpackning: 50

Produktbeskrivning


SKIN-PREP bildar en barriär mellan hud och förband - Latexfri

SKIN-PREP med Citroflex
> Ett hudskyddsmedel som används av stomiterapeuter och sjuksköterskor världen runt.
> SKIN-PREP bildar en barriär mellan den ömtåliga huden och förbandet. Känslig hud skyddas och förbandet är lättare att ta bort utan att skada ömtålig hud.
> Förebygger skador på huden vid avlägsnande av tejp eller självhäftande väv.

Ett naturligt val för säkert och effektivt hudskydd
> En serie av tester utförda med SEM visar att SKIN-PREP utgör ett effektivt skydd mot hudskador.
> Unik icke sensibiliserande formula.

Kostnadseffektiv
> Förbättrad vidhäftningsförmåga förlänger intervallen mellan omläggningarna och spar personalens tid.
> Färre förbandsbyten och avlägsnanden av vidhäftande förband medför färre skador på ömtålig hud.

Lätt att använda
> SKIN-PREP hjälper till att förebygga kontaktdermatit och minskar smärtan vid avlägsnande av vidhäftande förband.
> Snabbt och lätt klar för användning.
> Engångs.
> SKIN-PREP avlägsnas lätt med Triple Care Tvättlösning eller vatten.
> Ska användas endast på intakt hud.

Bruksanvisning
> Stryk ut SKIN-PREP på huden.
> Låt torka (sker på ca 30 sekunder).
> OBS! Låt torka helt innan applicering av telp eller vidhäftande förband.