Ligasano Tamponad 5 x 0,3cm x 3m / 8

Number
436193
Antal/fp
8

Beskrivning

Ligasano är ett tryckavlastande och aktivt upprensande förband av polyuretanskum. Förbandet är helt luftgenomsläppligt vilket gör att fukt och värme ej ackumuleras mot huden, detta gör att huden håller en normal temperatur. Ligasano används i förebyggande syfte och vid befintliga trycksår som uppstår när hud eller vävnad utsätts för konstant tryck, samt vid otillr äcklig eller utebliven blodcirkulation under längre eller kortare tid. Stoppas cirkulationen tillräckligt länge, dör ett antal celler och blodflödet får allt svårare att återvända. Inom några dagar faller de döda cellerna samman och trycksåret är ett faktum.

Egenskaper vid sårläkning
Ligasano som upprensande förband absorberar 15-20 gånger sin egen vikt. Absorptionen sker vertikalt och minskar därmed risken för maceration av den friska vävnaden kring sårets kanter. Ligasano används främst till vätskande och infekterade sår t.ex. bensår, diabetesfotsår, trycksår och brännskador och även förebyggande mot svampinfektioner.

Ligasano finns även i form av tamponeringsremsa och kan formas som utfyllnad i sårhålor och fistlar. Vid tamponering i fistlar ska en hel bit användas och inte flera mindre bitar. Anledningen är att man ska vara säker på att ha avlägsnat allt material när det tas bort.

Egenskaper vid tryckavlastning
Ligasano tryckavlastning ger en jämn tryckfördelning och är helt luftgenomsläpplig. Fukt och värme ackumuleras inte mot huden, vilket bidrar till att normal kroppstemperatur upprätthålls. Ytstrukturen minskar sjuvningseffekten i vävnadsskiktet och minskar friktionen mot huden. Risken för ischemi (otillräcklig blodtillförsel) minskar och därigenom uppkomsten av trycksår.
Den gröna klimatplattan används alltid i kombination med den vita plattan. Klimatplattan får aldrig läggas direkt mot huden.

Bytesfrekvensen beror på sårets sekretion, förbandet skall dock inte sitta på mer än 3 dagar.

Genom att klicka *Acceptera alla* godkänner ni att vi samlar in information om er för olika ändamål så som funktionalitet, statistik och marknadsföring