Debrisoft Pad sårbäddsbehandling 10 x 10cm / 5

Number
485182
Antal/fp
5

Beskrivning

Debrisoft® är ett nytt, modernt och revolutionerande sätt att rengöra sår. Den är enkel och säker att använda och kräver ingen specialistutbildning. För patienten är behandlingen snabb, smärtfri och utan några bieffekter.

Debrisoft® är avsett att användas för rengöring av sårbäddar. Det är en snabb, mycket effektiv och säker debrideringsmetod för behandling av ytliga sår och omgivande hud, t.ex. vid diabetiska fotsår, venösa bensår och trycksår. Vidare är den mild mot oskadad vävnad och särskilt skonsam mot ny granulationsvävnad och epitelceller.

En ren sårbädd är en nödvändig förutsättning, inte bara för att sår ska läka, utan också för att många moderna sårbehandlingsprodukter ska fungera så effektivt som möjligt. I ett kroniskt sår som inte är rent kan endast en begränsad nybildning av celler ske. En effektiv debridering är därför ett ofrånkomligt första steg vid sårbehandling.

Indikationer:

Diabetiska fotsår

Arteriella och venösa bensår

Trycksår

Psoriasis

Acne

Postoperativa sår som läker genom sekundär intention

Hyperkeratos

Sår med skorpa och sår som innehåller mjuk, död vävnad

Borttagning av cellrester och förbands- eller produktrester.

Debrisoft® är inte alltid lika effektiv på tjock, hård sårskorpa eller tjock, elastisk och fast sårskorpa. Sådana sår kan behöva mjukas upp först genom autolytisk debridering innan Debrisoft® används.

Mycket goda resultat kan uppnås med Debrisoft®, även vid mycket hård/svår keratos eller nekros där såret tidigare har behandlats med autolytisk debridering, t.ex. mjukats upp med hjälp av Suprasorb X/X+PHMB.

Genom att klicka *Acceptera alla* godkänner ni att vi samlar in information om er för olika ändamål så som funktionalitet, statistik och marknadsföring