Debrisoft Lolly / 5

Number
485430
Antal/fp
5

Beskrivning

Debridering med Debrisoft® Lolly är en metod som rengör på ett snabbt, enkelt och mindre smärtsamt sätt och skonar intakt vävnad.

Huvudet på Debrisoft® Lolly består av monofilamenta polyesterfibrer med den unika Actitop tekniken. Huvudet är fastsytt med dubbla sömmar på ett handtag av polypropylen och har en kantsöm med blå röntgensynlig tråd. Debrisoft® Lolly är endast avsedd för engångsbruk och får varken omsteriliseras eller återanvändas efter att förpackningen har öppnats. Produkterna är sterila så länge förpackningen förblir oöppnad och oskadad.

Indikationer:
Debrisoft® Lolly kan användas vid konditionering av sårbädd för debridering av djupa – samt även kirurgiskt invasiva - till ytliga sår t.ex:
• diabetessår
• arteriella och venösa sår
• trycksår
• postoperativa, sekundärläkande sår
• trauman, brännskador/skallskador

Bruksanvisning: Fukta huvuddelen på Debrisoft® Lolly med t.ex. koksaltlösning eller vanligt vatten, enligt lokala riktlinjer och direktiv (rekommenderad volym för fuktning 5-15 ml). Använd det mjuka fiberhuvudet på den fuktade Debrisoft® Lolly för att med lätt tryck göra rent såret och/eller de svåråtkomliga ställena. Gör rent sårets omgivande hud med en fuktad Debrisoftdyna om det behövs. Efter debrideringen ska standardbehandling, enligt gängse rutiner, genomföras.

Försiktighetsåtgarder:
• Låt inte Debrisoft® Lolly sitta kvar i såret.
• Produkten får inte användas vid känd överkänslighet eller allergi mot ett eller flera innehållsämnen.
• Får inte föras in i sår med en öppning som är mindre än huvudet på Debrisoft® Lolly.
• Huvudet på Debrisoft® Lolly får varken klippas till eller tas loss från handtaget.
• Undvik för kraftigt tryck, eftersom det kan orsaka smärta for patienten och/ eller skador på vävnaden.
• Var extra försiktig när produkten används vid fistlar med oklara förbindelser (t.ex. abdomen).
• Tänk på vid användning att förgreningar/ krökningar under vissa omständigheter inte kan nås.

Storlek: 5cm (huvuddel) 15,5cm inkl. skaft

Genom att klicka *Acceptera alla* godkänner ni att vi samlar in information om er för olika ändamål så som funktionalitet, statistik och marknadsföring