Iodosorb Puder 3g / 7

Number
800264
Antal/fp
7

Beskrivning

Puder med bred antibakteriell effekt

Verkar absorberande och upprensande av vätskande och bakteriellt belastade sår

Latexfri

Cadexomerjod (Iodosorb) är ett jodinnehållande sårläkemedel (receptfri apoteksvara) för upprensning av smetiga sår samt vid infekterade sår

Innehåll
Cadexomerjod utgörs av cadexomer som är en stärkelsepolymer, en hydrofil substans, med 0,9% jod. Pulvret består av sfäriska mikrokulor 0,1-1 mm i diameter. Salvan är puder löst i en polyetylenglykolbas. Kompressen är puder i en polyetylenglykolbas på polyesterväv.

Egenskaper

 • Absorberande, ett gram Iodosorb absorberar 7 ml vätska, en gel bildas som suger upp exsudat, pus och vävnadsfragment som avstötts från sårytan 
 • När sårvätska kommer i kontakt med Iodosorb ökar porstorleken i mikrosfärerna och jod frigörs och utsöndras långsamt i låg koncentration 
 • Antimikrobiellt med brett spektrum mot gramnegativa och grampositiva bakterier, svampar och protozoer
 • Stimulerande effekt på reepitelialisering
 • Iodosorb - preparaten är bruna till färgen, kompresserna är försedda med tunn polyesterväv på båda sidorna
 • Intorkning av Iodosorb kan uppstå om förbandet inte byts tillräckligt ofta, Iodosorb bör appliceras innanför sårkanterna
 • Sveda/smärta förekommer hos 5% av patienterna uppstår vanligen inom första timmen efter Iodosorb applicering
 • För att motverka sveda/smärta kan t.ex. Xylocaingel 2% appliceras under Iodosorb (enklast då man använder Iodosorb- kompresserna)

 

Indikationer

 • Måttligt infekterade sår
 • Vätskande sår 
 • Orena sår
 • Gulsmetiga
 • Nekrotiska sår
 • Venösa bensår
 • Diabetesfotsår
 • Dekubitalsår

 

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot jod
 • Störningar av thyreoideafunktionen
 • Större sammanlagd såryta över 300 cm2 , som kan ge systemisk resorption

 

Fördelar

 • Omläggning behöver inte göras dagligen utan varannan till var fjärde dag
 • Byte görs när gelen är avfärgad
 • Ingen risk för resistensutveckling

 

Genom att klicka *Acceptera alla* godkänner ni att vi samlar in information om er för olika ändamål så som funktionalitet, statistik och marknadsföring