010-202 21 00
Artikelnummer: 128075
Antal i förpackning: 25

Produktbeskrivning


Diamond-Gerjy Proktoskop har en utdragbar skida på ena sidan för att ge bättre tillgång till analkanalen för riktad terapi med full insyn. På motsatt sida finns ett uppslitsat fönster för större rörelsefrihet vid olika former av behandlingar. Instrumentet kan föras in diagonalt utan att försämra sikten för användaren. Luckan kan öppnas till önskad längd för vald behandling eller dras ut helt, den kan även föras tillbaka för att rotera Proktoskopet utan att underliggande slemhinna följer med i rotationen. Instrumentet är några centimeter längre än andra proktoskop för bättre exponering av analkanalen och nedre rektum. Lokalanestetika kan injiceras för kirurgi.


Diamond-Gerjy Proktoskopet skyddar känsliga områden i analkanalen och exponerar önskade områden tydligt för att underlätta kirurgiska ingrepp, behandlingar med gummiband, injektion, sutur, pexi och vävnadsprov.