010-202 21 00
Artikelnummer: 127000
Antal i förpackning: 30

Produktbeskrivning


KilRoid® är ett instrument för ligering av inre hemorrojder och är färdig att användas direkt. Ingen tidsödande rengöring eller desinfektion behövs. Instrumentet manövreras med en hand, vilket gör att användaren kan hantera både proktoskopet och KilRoid utan hjälp. Att använda KilRoid är därför både tidsbesparande och kostnadseffektivt.


KilRoid kan användas tillsammans med ett videoendoskopiskt proktoskop som ett billigt alternativ till endoskopisk bandligering