010-202 21 00
Artikelnummer: 3400
Antal i förpackning: 1

Produktbeskrivning


Vippventill: till/från,
med 0,5 m slang.
Rekommenderas vid anslutning
till centralt gasuttag