010-202 21 00

Produktbeskrivning


Solus Flexible har armerad tub och är anpassad för att användas vid vissa ingrepp som till exempel tandkirurgi och ögonkirurgi. Då kan tuben behöva böjas för att säkerställa kirurgisk tillgänglighet. Den armerade tuben skapar flexibilitet utan att den knickas eller oavsiktligt positioneras om under ingreppet vilket minimerar risken att luftvägen störs.

Artikelnummer Antal/fp
115125 Storlek 3 30-50kg 20
115126 Storlek 4 50-70kg 20
115127 Storlek 5 70+kg 20