010-202 21 00
Artikelnummer: 501030
Antal i förpackning: 15

Produktbeskrivning


Pylant Monitor är avsedd för att mäta och justera trycket i kuffen på både endotrachealtub och larynxmask. Monitorn optimerar luftvägsbehandlingen/ hanteringen och skyddar trachealväggen. Pylant Monitor är den enda på marknaden som kan användas i både MR och CT miljö. Den är säker och exakt och kan med lätthet användas i bedside-läge. Produkten är avsedd för enpatient.


Teknisk specifikation:
ABS-plast
Latexfri
Vikt 10g


Användning vid Trachealtub och Tracheostomitub:
1. Anslut monitorn till kuffens insufflationsport.
2. Anslut en luftfylld 10 ml spruta till monitorns andra port.
3. Insufflera luft i lugn takt tills att monitorn visar önskat tryck, mellan 20-30 cm H2O.
4. Ta bort sprutan från monitorn, en backventil gör att trycket bibehålls.


Användning vid Larynxmask:
1. Som ovan men använd en 20 ml spruta p.g.a. att kuffen rymmer betydligt mer luft.
2. Insufflera luft i lugn takt tills att monitorn visar önskat tryck, 60 cm H2O.


Volymen luft i kuffen kan korrigeras genom att sprutan ånyo anslutes och luft insuffleras eller dras ur tills att önskat tryck erhålls. Då monitorns interna kompressibla volym är låg kommer det tryck som visas på monitorn att motsvara trycket i kuffen.


Observera:
Snabb insufflation av luft kan generera högt tryck i monitorn och påverka dess funktion. Om monitorns visare i ett sådant läge skulle bli orörlig skall monitorn kasseras.