010-202 21 00
Artikelnummer: 400891
Antal i förpackning: 1

Produktbeskrivning


Saturn 3i A3-laminator är utrustad med InstaHeat-teknik, som minskar uppvärmningstiden till endast 60 sekunder, vilket innebär att du kan sätta igång med ditt lamineringsjobb snabbt och effektivt. Saturn 3i A3 är idealisk för användning inom sjukvården och laminerar alla slags dokument på upp till A3-storlek och använder fickor på 80 - 125 mikroner. Den känner av om ett dokument matas in felaktigt i maskinen, och stoppar automatiskt lamineringsprocessen så att fickan kan matas in på nytt. Presentera dina foton, bilder, bildkort eller affischer med alternativ för varm och kall laminering för användning med varma fickor på 3-5 mil. eller självförseglande kalla fickor. Automatisk avstängning efter 30 minuters inaktivitet förhindrar överhettning och sparar energi medan HeatGuard-tekniken säkerställer att du kan röra vid laminatorns utsida utan att behöva bränna dig.


Laminerar dokument på upp till A3-storlek
Snabb uppvärmningstid på en minut med InstaHeat-teknik
Frigöringsspak för borttagning av fickor
För användning med fickor på 80 - 125 mikroner
Automatisk avstängning av funktionen för energibesparing
Laminerar dokument på 60 sekunder
Varm eller kall laminering av fickor
Förbättra dokumentpresentationen och skydda ofta hanterade objekt