010-202 21 00

Köpvillkor

Beställning

Beställning av produkter sker via webshopen bluebirdmedical.se eller direkt till kundtjänst. För att kunna handla och se avtalade priser krävs att ni först registerar er och skapa ert eget konto. Bluebird Medical tar inte ansvar för lösenord som hamnat i orätta händer. Genomförd beställning innebär att ni godkänner våra köpvillkor och samtycker till att era kontaktuppgifter sparas i vårt kundregister.

Bluebird Medical ingår inte i avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. Bluebird Medical förbehåller sig för fel i information samt fel i specifikation, på samtliga i Bluebird Medicals sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation ska ses som illustrationer, och kan ej heller garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet. Vid eventuella felaktigheter i angivande av produktens tillgänglighet, förbehålls Bluebird Medical rätten att korrigera detta i efterhand. Detta innebär bland annat att om en produkt i Bluebird Medicals sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå, är Bluebird Medical ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt.

Leveransvillkor

Lagervaror skickas normalt ut samma dag och beställningsvaror skickas normalt inom 7-14 dagar eller enligt orderbekräftelse. Order med värde över 2000kr levereras fraktfritt inom Sverige. För order understigande 2000 kr tillkommer en frakt och expeditionskostnad. Leveranser sker normalt med Bluebird Medicals avtalade transportbolag om inget annat överenskommits.

Godsmottagning

Vid ankomst av varorna se till att kontrollera att godset kommit till rätt adress, att mottaget antal kolli överensstämmer med fraktsedeln samt att godset inte är skadat. Vid skadat eller saknat gods måste Kunden se till att detta noteras på transportbolagets fraktsedel/handdator och snarast anmäla detta till Bluebird Medicals kundtjänst, dock senast inom 5 arbetsdagar för att kunna begära ersättning.

Reklamation/Returer

För att returnera beställda produkter kontakta Bluebird Medicals kundtjänst inom 5 arbetsdagar för överenskommelse. Retur av felbeställda beställningsvaror accepteras endast efter godkännande av Bluebird Medical. Samtliga artiklar måste vara oskadade i sin originalförpackning. Godkänd retur krediteras med varuvärdet reducerat med en hanteringskostnad samt frakt- / returkostnad.

OBS! Skriv ej på varans förpackning, utan bifoga informationen på ett separat dokument.

Priser

Angivna priser i webshopen, prislistor, offerter, orderbekräftelser och fakturor är exklusive moms om inget annat anges. Priserna är de som gäller vid ordertillfället, med undantag för annan överenskommelse eller ett orderbekräftat pris. Frakt och expeditionsavgift kan tillkomma enligt leveransvillkoret.  Vid större kvantiteter står vi gärna till tjänst med offertpriser.

Betalningsvillkor

Bluebird Medical tillämpar 20 dagar netto från fakturadatum. Efter förfallodatum debiteras påminnelseavgifter samt dröjsmålsränta med 8%. Äganderätten till sålda varor förbehålls Bluebird Medical tills full betalning erhållits. Kunden kan inte överlåta eller sälja vidare varor innan dessa är fullt betalda.

Personuppgifter

Bluebird Medical är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du som kund lämnar. Dina uppgifter används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig och ge dig god service. Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta i så fall vår kundservice.

Force majeure

Vi anser oss befriade från förpliktelsen att fullgöra nämnda avtal i händelse av naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, strejk, datorhaveri samt jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses eller undvikas.