010-202 21 00
Artikelnummer: 730000
Antal i förpackning: 20

Produktbeskrivning


Actim CRP är en enkel semikvantitativ test för mätning av CRP (C-reaktivt protein). Med Actim CRP får du en patientnära metod för CRP mätning som passar bra till den lilla eller mobila verksamheten. Du får en styckeförpackad teststicka som inte kräver ett instrument för avläsning. Metoden ger dig via några få steg möjligheten till snabb vägledning hur du ska agera för patientens bästa.


•  Semikvantitativ CRP-test
•  Enkel att utföra
•  Helblodsprov, 10 µL
•  Visuell avläsning
•  Svar på 5 minuter


REF: 31031ETAC


Att utföra testet
1.Fyll den kapillär som finns i förpackningen med 10 µL kapillärblod
2.Släpp ner kapillären i provspädningsröret
3.Förslut röret och blanda 10 - 15 ggr tills du ser att allt blod är borta ur kapillären
4.Placera den gula delen av teststickan i provspädningen och ta upp den först då du ser vätskefronten nå resultatfältet
5.Avläs stickan efter 5 minuter
6.Ett rött streck som visar att testet har fungerat korrekt ska alltid synas