010-202 21 00
Artikelnummer: 110311
Antal i förpackning: 1

Produktbeskrivning


Afinion CRP kontroll innehåller humant kontrollserum med två nivåer av C-reaktivt protein (CRP). Används för kvalitetssäkring av CRP analyserat med Afinion AS100 eller med NycoCard Reader II. Regelbundna kontrollanalyser med uppnådda värden inom angivna gränser, garanterar riktiga patientresultat. Hållbarhet: Oöppnad flaska är hållbar till utgångsdatum. Öppnad flaska är hållbar i 8 veckor. Kontrollen ska förvaras i kylskåp.