010-202 21 00

Produktbeskrivning


Så här gör du en kontrollmätning Kontrollflaskan måste vändas upp-och-ner några gånger innan användning. Kontrollen analyseres som ett vanligt blodprov. Se till så att kontrollösningen stämmer med teststickan och glukosmätaren.  


Facit
Väntat resultat står tryckt på både teststickornas förpackning och burk. Observera att standardvärdena kan variera något mellan olika stickförpackningar.  


Förvaring
Kontrollösningarna har en hållbarhet på ca2 år från tillverkningsdatumet vid förvaring i rumstemperatur.
En öppnad kontrollösning har en hållbarhet på 6 månader. Om kontrollen förvaras i kylskåp måste du se till så att den rumstempereras innan användning.

Artikelnummer Antal/fp
121523 Normal 1
121522 Låg 1
121524 Hög 1