010-202 21 00
Artikelnummer: 601060
Antal i förpackning: 30

Produktbeskrivning


Compat Ella® Spike Set med ENFit®-kopplingar är avsett för administrering av enteral nutrition, vätskor eller läkemedel och passar till enterala nutritionspumpen Compat Ella®.


Inbyggd säkerhet: Alla aggregat till Compat Ella® har den patenterade säkerhetsmekanismen AAFF (Auto-Anti-Free-Flow). AAFF är inbyggt i kassetten och aktiveras alltid automatiskt för patientens säkerhet.


Säkrare kopplingar: För att öka patientsäkerheten är ENFit®- och ENPlus-kopplingarna utformade för att inte gå att använda med IV-produkter så att felkopplingar kan undvikas.


Livsmedelssäkra material: Aggregaten till Compat Ella® innehåller inte DEHP, BPA eller latex*.


Kompatibilitet:
Behållare för sondnäring: ENPlus
Enterala näringssonder: ENFit®
Läkemedelsdispensrar: ENFit®


Sterila: Steriliserade med etenoxid.
Förpackning: Individuellt förpackade i askar med 30 enheter (29.5 x 26 x 19 cm).
Förvaring: Förvaras i rumstemperatur. Skyddas från direkt solljus och fukt.
Hållbarhet: 3 år från tillverkningsdatum. Utgångsdatum finns på förpackningen.
Användningstid: 24 timmar. För engångsbruk.
Sondlängd: Avståndet från nutritionskopplingen till sondkopplingen på patientsidan: 230 cm. Avstånd från nutritionskopplingen till pumpen: 50 cm.
Sonddiameter: Nominell innerdiameter: 3,0 mm. Nominell ytterdiameter: 4,15 mm.
CE-märkning: Följer EU-direktivet om medicintekniska produkter 93/42/EEG. En CE-certifiering har utfärdats av ett ackrediterat anmält organ: TÜV SÜD (CE0123).
Miljöavtryck: Gröna punkten-symbolen visar att Nestlé Health Science tar sitt tillverkaransvar och bidrar till finansieringen av återvinningen.
Material: Slang: PVC och silikon. Alla material är DEHP-, BPA- och latexfria*. Närmare information på begäran.


*Delarna innehåller högst 0,1 % totalt DEHP (Di (2-etylhexyl)ftalat). Ingen latex har tillsatts avsiktligt under tillverkningsprocessen.