010-202 21 00

Produktbeskrivning


Combur 3 mäter:
PH, Protein, Glukos
För manuell avläsning


Combur 3E mäter:
Protein, Glukos, Blod
För manuell avläsning


Combur 5 mäter:
Protein, Glukos, Blod, Nitrit, Leukocyter
För manuell avläsning


Combur 7 mäter:
PH, Protein, Glukos, Blod, Nitrit, Leukocyter, Ketonämnen
För manuell avläsning


Combur 10M mäter:
PH, Protein, Glukos, Blod, Nitrit, Leukocyter, Ketonämnen, Specifik Gravitet, Urobilinogen, Bilirubin
För Cobas instrument


Combur 10 UX mäter:
PH, Protein, Glukos, Blod, Nitrit, Leukocyter, Ketonämnen, Specifik Gravitet, Urobilinogen, Bilirubin
För Urisys instrument


Control Test M är en kalibreringsremsa för Urisys 1100 urinmätare


 

Artikelnummer Antal/fp
780090 3 50
780091 3E 50
780092 5 100
780093 7 100
780094 10 M 100
780095 10 UX 100
780097 Control Test M 50