010-202 21 00

Produktbeskrivning


Aquacel Ag förband består av unik gelbildande Hydrofiber® Teknologi med 1.2% (w/w) joniserat (Ag+) silver som har en bred antimikrobiell effekt mot kända sårpatogener, inkl. multiresistenta bakterier som MRSA (Methicillinresistenta staphylococcus aureus) och VRE (Vancomycinresistenta enterococcer).
Används för måttligt till mycket vätskande svårläkta och akuta sår, där risk för infektion eller infektion föreligger.

Artikelnummer Antal/fp
350030 5 x 5cm 10
350031 10 x 10cm 10
350032 15 x 15cm 5
350034 20 x 30cm 5
350040 4 x 10cm 10
350041 4 x 20cm 10
350042 4 x 30cm 10
350035 2 x 45cm 5