010-202 21 00
Artikelnummer: 800220
Antal i förpackning: 50

Produktbeskrivning


• Sterilt kanylförband av Non-woven väv för fixering av nålar och katetrar


• Latexfri