010-202 21 00
Artikelnummer: 110330
Antal i förpackning: 15

Produktbeskrivning


Afinion ACR är en analys för bestämning av låggradig albuminuri. Mikroalbuminuri är det tidigaste stadiet av diabetesnefropati, en allvarig komplikation vid diabetes mellitus.