010-202 21 00
Artikelnummer: 110331
Antal i förpackning: 1

Produktbeskrivning


Afinion™ ACR kontroll innehåller humant kontrollurin i två nivåer. Används för kvalitetssäkring av ACR analyserat med Afinion™ AS100. Regelbundna kontrollanalyser med uppnådda värden inom angivna gränser, garanterar riktiga patientresultat. Hållbarhet: Oöppnad flaska är hållbar till utgångsdatum. Öppnad flaska är hållbar i 8 veckor i kylslåp.