010-202 21 00
Artikelnummer: 780040
Antal i förpackning: 1

Produktbeskrivning


AccuTrend är ett snabbt och enkelt patientnära system för kvantitativ bestämning av tre kardiovaskulära riskfaktorer*: glukos, kolesterol och triglycerider. Genom ett enkelt stick i fingret (kapillärt helblod), så kan analyserna fås inom några minuter. Instrumentet kan även mäta laktat, vilket gör det användbart inom t.ex. idrottsmedicinen.


Accutrend Plus kompletta kit levereras med:


1 x Accutrend Plus-apparat
1 x Skyddsfodral för Accutrend Kit och Test Strips
1 x 200 Safe-T-Pro Plus-lansetter
1 x 25 testremsor för Accutrend-triglycerider
1 x 25 Accutrend-kolesteroltestremsor
1 x 25 BM-laktat-testremsor
1 x 50 BM Accutest-glukostestremsor
2 x 1,5 ml Accutrend-kolesterolkontrolllösning
2 x 4 ml BM-laktatkontrolllösning
2 x 4 ml Accutrend glukoskontrolllösning


Alla levererade testremsor ska ha en livslängd på minst 5 månader före utgången