010-202 21 00

Produktbeskrivning


Absorptionsförband avsett för måttligt till rikligt vätskande sår. Förbandet består av fyra olika materialskikt, som kompletterar varandra optimalt och som ger förbandet dess goda egenskaper.


ABS förbandet är ett fyrlagers förband. Den absorberande kärnan består av cellulosafluff och är innesluten i en tunn non-wovenväv av cellulosa som fördelar vätskan jämt över förbandet. Den blå baksidan av non-woven polypropen står emot väta men är inte ocklusiv utan genomsläpplig för luft. Detta förhindrar att exsudatet bildar klumpar i förbandet. Framsidan består av hydrofil non-woven polypropen som gör att förbandet inte fastnar i såret.

Artikelnummer Antal/fp
101215 10 x 10cm 10
101216 10 x 20cm 10
101229 15 x 20cm 10
101217 20 x 25cm 10
101218 20 x 30cm 10
101219 20 x 40cm 10